Retourbeleid

Volgens de ruil- en retourregels voor producten met een beperkte houdbaarheid, waaronder al onze verse bloemen, verse planten, boeketten en bloemenkransen vallen, hoeven we volgens de wettelijke regels rondom de bedenktermijn van 14 dagen, je bestelling niet retour te nemen.

Maar we vinden het natuurlijk heel vervelend als je niet tevreden bent. Stuur ons via het contactformulier een bericht zodat we je verder kunnen helpen.

In alle overige gevallen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Herroepingsrecht

  1. Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door jezelf of een door jou aangewezen en aan Buitenbloemen bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Buitenbloemen retourneren, conform de door Buitenbloemen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Buitenbloemen. Het kenbaar maken dien je te doen middels het contactformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
  4. Indien je na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht resp. het product niet aan Buitenbloemen hebt teruggezonden, is de koop een feit. 
    Indien je andere producten (dus geen bloemen) wilt retourneren is dit mogelijk.

Kosten in geval van herroeping 

  1. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.
  2. Indien je een bedrag betaald hebt, zal Buitenbloemen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Buitenbloemen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij je nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door jouzelf ben jij aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  4. Jij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Buitenbloemen niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Retouradres

Buitenbloemen
Meerseweg 68
2990 Loenhout
België